Ръководства за клавиатура

Instruction

Ads by Google
С нашето безплатно ръководство за клавиатури можете да се научите да пишете бързо и лесно.
Всичко се свежда до наместване на пръста на точния клавиш!
Показалецът Ви е отговорен за следните клавиши: 1, 4, 7, Num Lock.
Средния пръст е отговорен за следните клавиши: 0, 2, 5, 8.
Безименият Ви пръст е отговорен за следните клавиши: 3, 6, 9.
*Кутрето Ви е отговорно за следните клавиши: Enter, плюс (+ ), минус (-)

Следването на ключовите елементи е необходимо, за да се овладее използването на цифрите от цифровата клавиатура.