Ευρετήριο

Κάντε εξάσκηση των μαθημάτων πληκτρολογίου, για να απομνημονεύσετε τη θέση των γραμμάτων και να αποκτήσετε τεχνική δακτυλογράφησης

Ελέγξτε την απόδοση δακτυλογράφησης, την ταχύτητα και την ακρίβεια, υπό την πίεση του ρολογιού

Ads by Google
Ads by Google

Η περιοχή με τα Παιχνίδια είναι γεμάτη διασκέδαση. Απολαύστε τη ενόσω βελτιώνετε την ακρίβεια και την ταχύτητα σας

Εξασκήστε το μάθημα αριθμητικού πληκτρολογίου, για να θυμάστε τη θέση των πλήκτρων και αποκτήστε τεχνική δακτυλογράφησης

Μάθετε τους 5 βασικούς κανόνες της δακτυλογράφησης αφής. Η μέθοδος είναι το κλειδί για γρηγορότερη και ακριβέστερη ικανότητα δακτυλογράφησης