Μαθήματα Πληκτρολογίου

Instruction

Ads by Google
Με το δωρεάν μάθημα πληκτρολογίου, μπορείτε να μάθε να δακυτολογραφείτε εύκολα και γρήγορα.
Απλά, ταιριάξτε το δάκτυλο με το σωστό πλήκτρο!
Ο δείκτης σας είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα πλήκτρο: 1, 4, 7, Num Lock.
Το μεσαίο σας δάχτυλο είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα πλήκτρα: 0, 2, 5, 8.
Ο παράμεσός σας είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα πλήκτρα: 3, 6, 9.
*Το μικρό σας δάχτυλο είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα δάχτυλα: Enter, συν (+), πλην (-)

να ακοολουθείτε τα βασικά στοιχεία είναι απαραίτητο, ώστε να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των αριθμών στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ads by Google