Ads by Google
Ads by Google

Tangentbordnummer lektion


Med vår gratis tangentbordsnummerlektion kan du lära dig att skriva snabbt och enkelt.
Det är bara att matcha rätt finger till rätt tangent!
Ditt indexfinger är ansvarig för följande nummer: 1, 4, 7, Num Lock.
Ditt långfinger är ansvarigt för följande nummer: 0, 2, 5, 8.
Ditt ringfinger är ansvarigt för följande nummer: 3, 6, 9.
Ditt lillfinger är ansvarigt för följande nummer: Enter, plus, minus

Att följa grundreglerna är viktigt för att kunna bemästra användningen av nummer på tangentbordet.
Börja här >>

Ads by Google