הנחיות להקלדה


Instruction
Ads by Google

טיפים להצלחה:

  1. הניחו את קצות האצבעות על הקלידים המסומנים בצבע כחול (ראה תמונה). מנח אצבעות זה הינו פוזיציית הבסיס להקלדה עיוורת, ממנו ניתן להקיש על יתר הקלידים. את פוזיציית הבסיס ניתן למצוא בקלות, מבלי להביט במקלדת, באמצעות הבליטות המצויות על גבי הקלידים ח' ו-כ' (נסו לחוש אותיות אלה ותיווכחו..). מקמו את האצבעות המצביעות על שתי אותיות המפתח הללו.
  2. מכאן תוכלו בקלות להקליד את שאר האותיות. כל אצבע אחראית על הקלידים האלכסונים לה – מלמעלה ומלטה. לדוגמא, האצבע המונחת על האות ג' אחראית גם על אותיות ק' ו-ב'. שתי האצבעות המונחות על האותיות כ' ו-ח', אחראיות גם על שורת האותיות לצידן (בצורת אלכסון) – לדוגמא כ' אחראית על ר' ו-ה' וגם על א', ע' ו-נ'.
  3. במהלך התרגול, תוכלו להיעזר בתיבת הטקסט מתחת ולראות איזו אצבע מסומנת. במידה ותהיינה טעויות – יומחש עבורכם על מה עליכם להקליד כדי לא לשגות.
  4. בתור התחלה, תלמדו להקליד על רצץ אותיות ללא כל משמעות. החל משיעור 15, תדרשו להקליד טקסטים מובנים.
  5. תרגול הטקסט המובנה הינו הכרחי להצלחתכם! מעבר לשיעור 15, תוכלו לתרגל טקסטים מובנים המועתקים מכל אתר או קובץ. את הטקסט יש להדביק בתיבת הטקסט (העתקת והדבקת טקסט ניתן לבצע על ידי סימון הטקסט הרצוי והקשה על המקש הימני בעכבר).
  6. דיוק ומהירות הינם שני מדדים להערכת ההקלדה. במהלך התרגול, תוכלו להיעזר בפונקציית המדידה המדויקית של המהירות ולעקוב אחר ביצועיכם.
Ads by Google