Указания за набиране на текст


Instruction
Ads by Google

Съвети за успех:

  1. Поставете пръстите си върху сините бутони, както е показано на изображението. Това е основната позиция за машинопис. Можете да намерите тази позиция дори без да гледате клавиатурата. Почувствайте неравностите върху клавишите о и т, и поставете показалците на всяка ръка върху тези клавиши.
  2. От тук лесно можете да достигнете до всички други клавиши. Например, пръстът на буква "а" се използва за буквите "е" и "ъ". Пръстът, който лежи на "о" също може да достигне "и-ш-ж-ф," и "э."
  3. Когато се научите да печатате, погледнете под текстовото поле, за да видите кои пръсти да използвате. Не се страхувайте, че ще направите грешка - ако това стане, ще Ви покажем правилния пръст, който да използвате.
  4. За начало, ще се научите да пишете само букви. Когато стигнете до урок 15, ще печатате думи и изречения, които имат значение.
  5. Упражняването на печатане на изречения, които имат смисъл, е много важно за Вас, ако искате да сте успешни в печатането! Лесно можете да съставите Ваши собствени уроци извън 15-те, като копирате част от текст от който и да е уеб сайт или файл. Текстът трябва да бъде поставен в бялото текстово поле (можете да копирате и поставяте текст, като изберете желания текст и натиснете десния бутон на мишката).
  6. Точността и скоростта са двата критерия на добрия машинописец. Ще Ви е от полза периодично да измервате скоростта си, докато се упражнявате.
Ads by Google